Obțineți o ofertă

Termeni de utilizare

Această pagină web reprezintă un document legal care servește drept Termeni de utilizare și guvernează termenii legali ai website-ului nostru, www.brandsafway.com/, ai sub-domeniilor și ai aplicațiilor mobile și bazate pe web asociate (numite în mod colectiv „Website”), deținute și administrate de Brand Industrial Services.

Cu excepția prevederilor contrare definite, termenii scriși cu majusculă au înțelesul specificat în secțiunea Definiții de mai jos. Acești Termeni de utilizare, împreună cu Politica noastră de confidențialitate, eventualele contracte de licență mobilă și alte linii directoare publicate din cadrul Website-ului nostru, numite în mod colectiv „Termeni legali”, constituie acordul integral și unic între dumneavoastră și Brand Industrial Services și înlocuiesc toate celelalte contracte, declarații, garanții și înțelegeri referitoare la Website-ul nostru și la obiectul descris aici. Putem amenda Termenii legali în orice moment, fără a vă trimite o notificare specifică. Ultimele versiuni ale Termenilor legali vor fi publicate pe Website-ul nostru, iar dumneavoastră trebuie să citiți integral Termenii legali înainte de a utiliza Website-ul nostru. După ce este publicată orice revizuire a Termenilor legali, sunteți de acord să respectați respectivele modificări. Prin urmare, este important să citiți periodic Termenii noștri legali pentru a vă asigura că sunteți în continuare de acord cu aceștia.

Prin utilizarea Website-ului nostru sunteți de acord să respectați integral și să vă supuneți Termenilor noștri legali. Citiți Termenii legali cu atenție. Dacă nu acceptați Termenii noștri legali, nu accesați și nu utilizați Website-ul nostru. Dacă ați accesat deja Website-ul nostru și nu acceptați Termenii noștri legali, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea Website-ului.

Ultima actualizare a Termenilor noștri de utilizare a fost publicată la data de 28 decembrie 2017.

Definiții:

  • Termenii „noi” sau „nouă” sau „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre” se referă la Brand Industrial Services, proprietarul Website-ului.
  • Un „vizitator” este o persoană care navighează pe Website-ul nostru.
  • „Serviciul” nostru reprezintă funcționalitatea și caracteristicile colective oferite membrilor noștri prin intermediul Website-ului.
  • Un „utilizator” este un termen de identificare colectiv care se referă fie la un Vizitator, fie la un Membru.
  • Întregul text, toate informațiile, graficele, informațiile audio, video și datele oferite prin intermediul Website-ului nostru sunt numite în mod colectiv „Conținut”.

Brand Industrial Services vă oferă o licență revocabilă, neexclusivă și netransferabilă de a accesa și utiliza Website-ul nostru în mod strict în conformitate cu Termenii noștri legali. Utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru are exclusiv scopurile menționate în Termenii noștri legali; orice altă utilizare este o încălcare a acestei licențe și va atrage după sine revocarea calității dumneavoastră de membru.

Sunteți de acord să respectați toate legile locale și internaționale aplicabile, statutele, ordonanțele și reglementările cu privire la utilizarea Website-ului nostru. Brand Industrial Services își rezervă dreptul de a investiga reclamațiile sau încălcările raportate ale Termenilor noștri legali și să ia orice măsură pe care o consideră adecvată, incluzând, dar fără a se limita la, anularea contului dumneavoastră de membru, raportarea oricărei activități ilegale suspectate către autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare sau alte părți terțe și divulgarea oricărei informații necesare sau adecvate către acest tip de persoane sau entități în legătură cu profilul dumneavoastră, adresele de E-mail, istoricul utilizării, materialele publicate, adresele IP și informațiile despre trafic, conform Politicii noastre de confidențialitate. 

Website-ul nostru poate conține mărci de serviciu sau mărci comerciale care ne aparțin, precum și cele ale afiliaților noștri sau ale altor companii, sub formă de cuvinte, elemente grafice și logo-uri. Utilizarea de către dumneavoastră a Website-lui nostru nu constituie niciun drept sau licență prin care puteți utiliza respectivele mărci de serviciu/mărci comerciale fără acordul scris prealabil al proprietarului de drept al respectivei mărci de serviciu/mărci comerciale. De asemenea, Website-ul nostru este protejat de legile internaționale privind dreptul de autor. Copierea, redistribuirea, utilizarea sau publicarea de către dumneavoastră a oricărei porțiuni a Website-ului nostru este strict interzisă. Utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru nu vă acordă drepturi de proprietate de niciun fel asupra Website-ului nostru.

Website-ul nostru poate conține legături către website-urile unor părți terțe. Aceste legături sunt furnizate exclusiv în avantajul dumneavoastră. Prin conectarea la aceste website-uri, nu creăm și nu avem o relație de afiliere sau sponsorizare cu respectivele website-uri terțe. Includerea de legături în cadrul Website-ului nostru nu are rolul de a sprijini, garanta sau recomanda respectivele website-uri terțe. Brand Industrial Services nu are niciun control asupra documentelor legale și practicilor de confidențialitate ale website-urilor părților terțe; prin urmare, accesați respectivele website-uri terțe pe riscul dumneavoastră.

Brand Industrial Services își rezervă dreptul de a schimba orice și întregul conținut, precum și caracteristicile Website-ului nostru în orice moment, fără notificare. Deși Website-ul nostru este în prezent disponibil pentru a fi utilizat gratuit, este posibil să începem să percepem în orice moment, fără notificarea dumneavoastră, o taxă pentru utilizarea tuturor sau unei părți a caracteristicilor sale. Din când în când, este posibil ca Website-ul nostru să fie temporar indisponibil din motive de mentenanță sau alte motive. Brand Industrial Services nu își asumă responsabilitatea pentru erorile, omisiunile, întreruperile, ștergerile, deficiențele, întârzierile în funcționare sau transmisie, defecțiunile liniilor de comunicații, furtul sau distrugerea sau accesul neautorizat la sau modificarea conținutului membrilor. Brand Industrial Services nu este responsabilă pentru nicio defecțiune tehnică sau altă problemă a rețelelor sau serviciilor de telefonie, a sistemelor computerizate, a serverelor sau furnizorilor, a computerelor sau echipamentelor de telefonie mobilă, a Website-ului, a contului de E-mail din cauza problemelor tehnice sau traficului aglomerat pe Internet sau a unei combinații a acestora, incluzând vătămarea sau deteriorarea computerului, telefonului mobil sau altui echipament al oricărei persoane sau a Website-ului, în legătură cu sau care rezultă din utilizarea, încărcarea sau descărcarea de materiale legate de Website-ul nostru. Brand Industrial Services nu va fi în nicio situație responsabilă pentru nicio pierdere sau daună, incluzând orice pierdere sau daună sau vătămare corporală sau deces care rezultă din utilizarea de către oricine a Website-ului nostru sau pentru nicio interacțiune între utilizatorii Website-ului nostru, fie online, fie offline.

WEBSITE-UL NOSTRU ESTE PUS LA DISPOZIȚIE „CA ATARE”, „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, CU „TOATE DEFECTELE”, IAR TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE SUNT NEGATE (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGAREA ORICĂREI GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP). ESTE POSIBIL CA WEBSITE-UL NOSTRU SĂ CONȚINĂ ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. Brand Industrial Services, INCLUSIV TOȚI AFILIAȚII NOȘTRI, NU AU NICIO ALTĂ RĂSPUNDERE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A WEBSITE-ULUI NOSTRU DECÂT CEA SPECIFICATĂ ÎN TERMENII NOȘTRI LEGALI. Brand Industrial Services NU POATE GARANTA ȘI NU PROMITE NICIUN REZULTAT SPECIFIC AL UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ. Brand Industrial Services NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ WEBSITE-UL NOSTRU ESTE EXACT, COMPLET, FIABIL, ACTUAL SAU FĂRĂ ERORI ȘI NICI CĂ NU CONȚINE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. PRIN URMARE, TREBUIE SĂ PROCEDAȚI CU ATENȚIE ATUNCI CÂND UTILIZAȚI ȘI DESCĂRCAȚI ORICE ASTFEL DE CONȚINUT ȘI SĂ UTILIZAȚI PROGRAME RECUNOSCUTE ÎN DOMENIU PENTRU DETECTAREA ȘI ELIMINAREA VIRUȘILOR. NEGĂM ÎNTREAGA RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU EVENTUALELE DAUNE PROVOCATE DE VIRUȘI ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL NOSTRU. FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE MENȚIONATE MAI SUS, CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAȚI WEBSITE-UL NOSTRU PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC ȘI CĂ VEȚI FI UNICUL RESPONSABIL PENTRU UTILIZAREA ACESTUIA ȘI PENTRU ORICE DAUNE SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ, DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ MOBIL SAU SISTEMUL DUMNEAVOASTRĂ COMPUTERIZAT SAU PENTRU ALTE EVENTUALE DAUNE DE ORICE FEL. NOI, PRECUM ȘI TOȚI AFILIAȚII NOȘTRI, NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDEREA DE VENITURI, OPORTUNITĂȚI DE AFACERI, PROFITURI, LITIGII SAU ALTELE ASEMĂNĂTOARE), FIE PRIN ÎNCĂLCAREA UNUI CONTRACT, ÎNCĂLCAREA UNEI GARANȚII, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDERE ASOCIATĂ CU UN PRODUS SAU ÎN ORICE ALT MOD, CHIAR DACĂ SUNTEM INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA ACESTUI TIP DE DAUNE. NEGAREA ȘI LIMITAREA DAUNELOR STABILITE MAI SUS SUNT ELEMENTE FUNDAMENTALE CARE STAU LA BAZA ÎNȚELEGERII DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI Brand Industrial Services. WEBSITE-UL NOSTRU NU AR FI FURNIZAT FĂRĂ ACEST TIP DE LIMITĂRI. NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE, FIE ORALĂ, FIE SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA NOI PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI NOSTRU NU VA REPREZENTA O GARANȚIE, CONFIRMARE SAU DECLARAȚIE CARE NU ESTE MENȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN TERMENII NOȘTRI LEGALI.

Brand Industrial Services, precum și toți afiliații noștri nu vor fi răspunzători pentru pierderi, vătămări, pretenții, răspunderi sau daune de orice fel care rezultă în orice fel din (a) orice eroare sau omisiune de pe Website-ul nostru; (b) indisponibilitatea sau întreruperea Website-ului nostru; (c) utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru; sau (d) orice întârziere sau defecțiune în funcționarea Website-ului nostru.

Brand Industrial Services SAU ADMINISTRATORII, ANGAJAȚII ORI REPREZENTANȚII ACESTEIA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE PARTE TERȚĂ PENTRU DAUNE INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INCLUZÂND ORICE PIERDERI CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A WEBSITE-ULUI NOSTRU, CHIAR DACĂ Brand Industrial Services CUNOAȘTE SAU A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA RESPECTIVELOR DAUNE. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE PREVEDERILOR CONTRARE DIN PREZENTUL DOCUMENT, RĂSPUNDEREA Brand Industrial Services FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ORICE CAUZĂ ȘI INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII VA FI LIMITATĂ ÎN ORICE MOMENT LA ÎNCETAREA UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI NOSTRU DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

Termenii noștri legali vor fi tratați ca și cum ar fi executați și îndepliniți în GA, SUA și vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din GA, SUA cu privire la conflictul între principiile juridice. În plus, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției și sediului respectivelor instanțe judecătorești. Orice acționare în instanță de către dumneavoastră în legătură cu Website-ul nostru trebuie instituită în decurs de un (1) an de la momentul la care a apărut cauza acțiunii în instanță; în caz contrar aceasta va fi abandonată și prescrisă. În cazul în care orice parte a Termenilor noștri legali devine fără efect sau inaplicabilă, acea parte va fi interpretată în conformitate cu legea aplicabilă, iar celelalte părți vor rămâne în vigoare și vor continua să producă efecte. În măsura în care orice conținut de pe Website-ul nostru intră în conflict sau nu este consecvent cu Termenii noștri legali, Termenii noștri legali vor avea întâietate. Neaplicarea de către noi a oricărei prevederi a Termenilor noștri legali nu va fi considerată o renunțare la respectiva prevedere sau la dreptul de a aplica respectiva prevedere. Drepturile Brand Industrial Services conform Termenilor noștri legali vor rămâne în vigoare după încetarea Termenilor noștri legali.

Reason form