Obțineți o ofertă

Codul de conduită global al furnizorilor

BrandSafway se angajează să promoveze o cultură a companiei în care mita, corupția sau alte comportamente lipsite de etică nu sunt niciodată acceptabile.  Codul de conduită global al furnizorilor (GSCOC) prezintă așteptările noastre față de toți furnizorii de bunuri și servicii ai BrandSafway și ai afiliaților săi.  În general, GSCOC le solicită furnizorilor noștri să respecte conduita etică, comportamentul onest și toate legile și reglementările aplicabile.  Dacă vă confruntați cu o situație etică care nu este abordată în Codul de conduită, vă rugăm să contactați reprezentantul Supply Chain. Nerespectarea GSCOC va pune în pericol relația oricărui furnizor cu BrandSafway, mergând până la rezilierea sau anularea comenzilor sau contractelor. 

Dacă întâlniți sau suspectați o situație sau un comportament lipsit de etică, vă recomandăm să raportați situația sau comportamentul prin intermediul Liniei telefonice de asistență pentru etică BrandSafway.

Codul de conduită global al furnizorilor este disponibil în limbile:

Reason form