Obțineți o ofertă

Budynek C, Wadowicka 3, Kraków

Budowa budynku C w kompleksie Wadowicka 3 w Krakowie

Zadanie

Budowa 8-kondygnacyjnego budynku biurowego w technologii szkieletowej

Wyzwanie

Napięty harmonogram prac, zaprojektowanie rozwiązania do stropów pochylonych w garażu, kompleksowe zaprojektowanie i dostarczenie rozwiązań z zakresu BHP

Realizacja

Podobnie jak wcześniejsze etapy kompleksu Wadowicka 3 budynek C to nowoczesny ośmiokondygnacyjny obiekt biurowy o ok. 10 400 m2 powierzchni użytkowej.

Deskowania ścienne i stropowe w garażu

Ściany w garażu podziemnym przylegające do już istniejącego budynku wymusiły na wykonawcy wybetonowanie około 115 mb ściany dociskowej. Zrealizowano je w 20-metrowych odcinkach, używając rozwiązania opartego na deskowaniu ściennym MANTO® oraz kozłach oporowych 325. Grzybkowy strop części garażowej realizowany był w spadkach, nachylonych w różne strony i w różnym stopniu (od 2% do 3,8%). Do wykonania jego skomplikowanej geometrii zaproponowaliśmy system deskowania stropowego TOPFLEX®, dobierając odpowiednio długość dźwigarów oraz projektując odpowiednie rozstawy elementów nośnych ze względu na grubość stropu, która miejscami dochodziła do 40 cm. Aby usprawnić pracę Generalnego Wykonawcy konstrukcji żelbetowej, na bieżąco dostarczaliśmy i konsultowaliśmy potrzebne projekty dla wszystkich rozwiązań specjalnych.

Deskowania ścienne i stropowe na kondygnacjach naziemnych. Systemy bezpieczeństwa

Do wykonania stropów kondygnacji naziemnych również zaproponowaliśmy system TOPFLEX®. Ze względu na konieczność podpierania stropów przez wysokość kilku kondygnacji, rozszerzyliśmy go o podpory ramowe ID 15new. Klatki schodowe oraz szyby windowe zrealizowane zostały przy użyciu systemu szalunków ściennych MANTO® z narożnikami do szybów, które umożliwiają łatwe rozformowanie i szybkie przenoszenie modułów szalunków. Z kolei do wykonania słupów wykorzystano uniwersalne płyty deskowania ściennego MANTO VZ z systemem podestów betoniarskich. Wchodzące w skład systemu stalowe podesty z ochroną boczną w postaci barier zabezpieczających oraz drabiny umożliwiły bezpieczne betonowanie słupów.

Do tymczasowego zabezpieczenia krawędzi budowy zaproponowaliśmy system PROTECTO. W szczytowym momencie budowy obiekt został zabezpieczony blisko 1400mb systemowych siatek BHP.

Inwestorem oraz Generalnym Wykonawcą są spółki wchodzące w skład Grupy BUMA
Generalnym Wykonawcą konstrukcji żelbetowej jest Enbud sp. z o.o.

Reason form