Obțineți o ofertă

Budowa II Linii Metra w Warszawie – Stacji C-18

Budowa stacji II Linii Metra w Warszawie

Zadanie

Zaprojektowanie oraz dostarczenie rozwiązań do budowy 3 stacji, 3 wentylatorni szlakowych oraz tuneli szlakowych

Wyzwanie

Kompleksowe obsługa budowy stacji jednej z największych inwestycji infrastrukturalnej w Warszawie, obejmująca zaprojektowanie oraz dostarczenie rozwiązań szalunkowych, wsporczych oraz rozwiązań specjalnych.

Realizacja

Stacja C-18 wykonywana była metodą podstropową, zwaną inaczej mediolańską. Pierwsza jej faza polegała na wykonaniu ścian szczelinowych i tymczasowych słupów stalowych opartych na baretach. Następnie wybetonowano na gruncie górną płytę stropową, a przez pozostawione otwory technologiczne wybrano urobek do osiągnięcie poziomu niższego stropu. Operacje te powtarzano aż do osiągnięcia poziomu płyty dennej. Po wykonaniu płyty fundamentowej rozpoczęto drugą fazę prac i dopiero wtedy pod ziemię trafiły deskowania systemowe oraz wykonano docelowe słupy, ściany oraz ciągi komunikacyjne.

Prace pod ziemią

Do wykonania słupów i ścian o wysokości od 6 do 8 metrów wykorzystano deskowania MANTO oraz formy do słupów okrągłych. Deskowania zaopatrzono w stosunkowo nowy oraz solidny produkt Hünnebeck - zawory do betonowania betonem samozagęszczalnym metodą od dołu. Choć został on zaprojektowany do szalunku PLATINUM, bez problemu współpracuje z deskowaniem MANTO, a po niewielkiej adaptacji także z formami do słupów okrągłych. Zawory te pracowały podczas realizacji wszystkich odcinków II Linii Metra: centralnego, wschodniego i wciąż są używane na odcinku zachodnim.

Pozostawione po pierwszej fazie realizacji otwory technologiczne wykorzystywano do dostarczenia materiałów niezbędnych do dalszej budowy pod ziemią. Wraz z postępem robót zaszła potrzeba ich zamknięcia. Część otworów zabetonowano wykorzystując rusztowanie podporowe ID-15 oraz dźwigary drewniane H20. Zaletą tego rozwiązania była możliwość prowadzenia robót izolacyjnych na górnym stropie praktycznie bezpośrednio po betonowaniu stropu. Projekt deskowania wykonano przy założeniu równoczesnego zaślepiania otworów w stropie pośrednim i stropie górnym.

Standardowe produkty Hünnebeck w nietypowym zastosowaniu

Takie klasyczne rusztowanie, pomimo prostoty wykonania, nie wszędzie można było jednak zastosować. Podparcie to zaprojektowano na przenoszenie dużych obciążeń – blisko 50kN/m2 – w związku z czym rozstaw wież utrudniał komunikację przez rusztowanie. Hünnebeck Polska poradził sobie z tym wyzwaniem opracowując alternatywne deskowanie podwieszone. Do jego wykonania wykorzystano elementy wchodzące w skład systemu deskowań do infrastruktury INFRA-KIT, które wykorzystywane są zazwyczaj do wykonywania obejść bramowych w trakcie realizacji inwestycji drogowych. Jako główny element nośny zastosowano belki HEB 400, oparte na podwalinach z belek HEB 260. Podwaliny zostały usytuowane w linii słupów tymczasowych. Do belek HEB 400 za pomocą ściągów i belek stalowych SG podwieszono deskowanie H20. Rozwiązanie to umożliwiło prowadzenie robót na dwóch poziomach (patrz zdjęcie nr 1) i do tej pory zostało z powodzeniem wykorzystane do zaślepienie w sumie kilkunastu otworów technologicznych na stacjach C-18; C-07; C-08.

Skuteczne rozwiązania dla zmieniających się potrzeb

Realizacji tak złożonego przedsięwzięcia, jakim jest budowa metra, zawsze towarzyszą duże wyzwania. Niewątpliwie należała do nich sytuacja ze stacji C18, gdzie konieczne było usunięcie tymczasowego dwukondygnacyjnego stalowego słupa, usytuowanego na ruszcie z belek. Obciążenie słupa wynoszące ~ 8700kN (870T) musiało zostać przejęte przez podparcie tymczasowe, umożliwiające jednocześnie rozbiórkę słupa tymczasowego. W tym przypadku nieocenione okazały się podpory wysokonośne HDS. Zestawy podpór, zmontowane ręcznie ze stosunkowo lekkich elementów, umożliwiły odciążenie słupa stalowego, przenosząc obciążenie na płytę fundamentową. Takie podparcie pozwoliło na bezpieczną rozbiórkę słupa tymczasowego i wykonanie słupa docelowego.

Beton architektoniczny na II Linii Metra

Część ścian żelbetowych w rejonie wejść do stacji oraz ściany czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego zaprojektowano w standardzie betonu architektonicznego w klasie BA-3 (wg wytycznych Kuniczuka). Na tych ścianach zaprojektowano siatkę podziału płyt (odciski od płyt szalunkowych) o wymiarach: 1,2x0,9 lub 1,6x0,9 metra. W każdym takim polu przewidziano 4 symetrycznie umieszczone otwory.. Ze względu na krótki czas realizacji ścian oraz niewielką powtarzalność elementów, zdecydowano się na rozwiązanie w oparciu o płyty deskowania MANTO z nabitą, odpowiednio przygotowaną sklejką. Dzięki bogatej palecie szerokości płyt (30,45,55,60,65,70,75,90,105,120,240 cm), zaprojektowanie deskowania, umożliwiającego przeprowadzenie ściągów w wyznaczonych miejscach, okazało się stosunkowo proste. Oczekiwane odciski uzyskano poprzez zamocowanie sklejki o odpowiednich wymiarach, a linie styku płyt uwidoczniono poprzez zamocowanie dodatkowych taśm.

Hünnebeck Polska na pozostałych stacjach II Linii Metra

Zleceniodawcą robót na wschodnich stacjach II Linii Metra, w tym na stacji C-18, była firma Astaldi S.p.A. Roboty żelbetowe wykonało przedsiębiorstwo Modzelewski & Rodek Sp. z o.o., z którym Hünnebeck Polska Sp. z o.o. współpracował również na stacjach C-17, a także C-06, C-07 oraz C-08 (zleceniodawca robót – GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.).

Reason form