Obțineți o ofertă

Budowa biurowca GATO

Zadanie

Budowa nowoczesnego, siedmiokondygnacyjnego biurowca z biurowca GATO w Gdańsku

Wyzwanie

Zaprojektowanie podparcia dwukondygnacyjnego nawisu.

Realizacja

Do wykonania prac fundamentowych użyto łatwo adaptującego się systemu deskowania ramowego RASTO-TAKKO®, który może być stosowany bez użycia dźwigu. Do wykonania konstrukcji żelbetowych ścian i słupów wykorzystany został sztywny i wytrzymały system deskowań ramowych MANTO®. Do wyszalowania konstrukcji stropów użyto systemu dźwigarowego TOPFLEX, a w miejscach o zwiększonej wysokości zaadaptowano dodatkowo system rusztowań nośnych ID 15new.

Jednym z najbardziej wymagających etapów prac podczas budowy biurowca GATO było zaprojektowanie podparcia dwukondygnacyjnego nawisu. Konstrukcja nawisu składa się z 3 stropów, każdy o grubości 0,22 m i usztywniony 3 wspornikowymi belkami sprężanymi o zmiennych grubościach 0,55/0,70/0,65 m i szerokościach 1,0/1,5 m, zespolonych na końcu wspornika nawisu tarczą wysokości 8,9m. Stropy połączone są między sobą 3 słupami o średnicy 0,6m oraz dodatkowo podtrzymane 3 sprężanymi odciągami ukośnymi kotwionymi w żelbetowych głowicach. Całość konstrukcji nawisu kotwiona jest w stropach budynku. Analiza pracy konstrukcji nawisu – która pozwoliła określić wartości obciążeń, graniczne nośności, dopuszczalne ugięcia oraz pracę całego nawisu w jego poszczególnych fazach wykonywania – stanowiła główną wytyczną do projektowania i doboru odpowiednich systemów deskowań oraz systemów wsporczych. Z uwagi na bardzo duże obciążenia (około 750 t), do podparcia stropu 1 poziomu zastosowano systemy INFRA-KIT i ID 15new zwieńczonych system wielopoziomowego rusztu dźwigarów H20 i belek SG. Do podarcia stropu 2 poziomu zastosowano systemy ID 15new i TOPFLEX, zaś dla stropu 3 poziomu zastosowano systemem TOPFLEX. Pod względem BHP całość była zabezpieczona systemem PROTECTO. Analiza pracy konstrukcji wykazała, że wszystkie 3 poziomy podparcia musiały pozostać nierozebrane do czasu całkowitego sprężenia konstrukcji nawisu (dopiero wówczas można było rozpocząć rozszalowywanie zaczynając od góry). Przy użyciu systemów INFRA-KIT i TOPFLEX przekazano obciążenia (około 910 t) na fundamenty przez dwie kondygnacje podziemne.

Wszelkie analizy były przeprowadzane w gronie projektantów: konstrukcji, systemów sprężania oraz systemów deskowań i rusztowań, pod nadzorem architekta i wykonawcy konstrukcji. Praca zespołowa wszystkich zaangażowanych stron pozwoliła osiągnąć sukces i zachować wszystkie parametry nawisu.

Generalny Wykonawca: PB Granit Sp. z o.o.
Inwestor: Grupa Inwestycyjna Hossa SAReason form