Strona główna Co robimy

Usługi zarządzania korozją pod izolacją (CUI)

Złóż zapytanie

Usługi zarządzania korozją pod izolacją (CUI)

Usługi zarządzania korozją pod izolacją (CUI)

Prowadzone od wielu lat usługi oceny, udane realizacje projektów oraz rozwój w zakresie zarządzania korozją pod izolacją zapewniły BrandSafway niedoścignione w branży doświadczenie.

Wykraczanie poza cele zarządzania CUI

W ramach naszego proaktywnego podejścia do usług zarządzania CUI, nasz personel techniczny i pracownicy terenowi są dobrze wyszkoleni i certyfikowani. Nasi specjaliści posiadają szkolenia z zakresu NACE, SSPC, NIA, SIA oraz konkretnych rozwiązań. Nasz zespół odbył również zaawansowane szkolenie w zakresie identyfikacji i łagodzenia CUI oraz jest przeszkolony w zakresie używania wykorzystywanego sprzętu.

BrandSafway wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu zarządzania CUI, aby budować trwałe partnerstwa, zapewniając klientom wyniki przekraczające założenia ich programów.

Usługi

Oprócz zapewniania oceny ryzyka, ankiet dot. CUI w obiektach i realizacji projektów, BrandSafway oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie usług zarządzania CUI.

  • Rusztowania.
  • Izolacja.
  • Usuwanie/montaż izolacji.
  • Unieszkodliwianie azbestu.
  • Unieszkodliwianie ołowiu.
  • Przygotowywanie powierzchni.
  • Powłoki/TSA
  • Inspekcje/kontrole integralności.

Powiązane projekty

Dokonajmy czegoś wielkiego przy

Państwa kolejnym projekcie.

Kontakt

Reason form