Złóż zapytanie

Globalny kodeks postępowania dla dostawców

BrandSafway zobowiązuje się podtrzymywać kulturę firmy, w której przekupstwo, korupcja czy jakiekolwiek inne nieetyczne zachowanie są niedopuszczalne. Globalny kodeks postępowania dla dostawców (GKPDD) określa nasze oczekiwania wobec wszystkich dostawców i sprzedawców BrandSafway oraz spółek zależnych. GKPDD wymaga od naszych dostawców etycznego postępowania, uczciwego zachowania i zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.  Jeśli napotkasz etyczny problem w sytuacji, która nie została uwzględniona w kodeksie postępowania, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem ds. łańcucha dostaw. Nieprzestrzeganie GKPDD będzie stanowić zagrożenie dla relacji dostawcy z BrandSafway i może skutkować rozwiązaniem lub anulowaniem zamówień lub umów. 

Jeśli napotkasz nieetyczną sytuację lub zachowanie lub podejrzewasz, że mogło do nich dojść, zachęcamy do zgłoszenia takiej sytuacji lub zachowania za pośrednictwem infolinii ds. etyki BrandSafway.

Nasz Globalny kodeks postępowania dla dostawców jest dostępny w poniższych wersjach językowych:

Reason form