Strona główna Realizacje

Zakład Gulf Coast Chemical

Złóż zapytanie

Zakład Gulf Coast Chemical – usługi zarządzania korozją pod izolacją (CUI)

Konserwacja znanego zakładu Gulf Coast Chemical

Zadanie

Zapewnienie usług CUI, w tym usunięcie całej istniejącej izolacji, obróbka strumieniowo-ścierna wszystkich odsłoniętych powierzchni, nałożenie aluminium natryskowego (TSA) na wszystkie powierzchnie i ponowne zaizolowanie

Wyzwanie

Praca jednocześnie na dwóch wieżach, każdej o wysokości ponad 76 metrów, podczas 28-dniowego przestoju

Wykonanie

Zastosowanie TSA wymagało wykonania specjalnie zaprojektowanego rusztowania oraz konstrukcji wysunięć w celu ułatwienia bezpiecznego rozmieszczania masywnego sprzętu TSA na dużych wysokościach na konstrukcji wieży. BrandSafway zapewniło pełne odizolowanie wież, aby zapobiec ucieczce pozostałości po natrysku, co mogłoby wpłynąć na pracę innych osób w tym obszarze i potencjalnie uszkodzić sąsiednie urządzenia. Izolacja była również konieczna, ponieważ obszar roboczy wymagał osuszania w celu zachowania bardzo wymagającej jakości przygotowania powierzchni, co było niezbędne do pomyślnego zastosowania TSA.

BrandSafway wykonało ten bardzo wymagający projekt na czas, w ramach budżetu i bez żadnych wypadków. Był to pierwszy tego rodzaju projekt klienta, a dzięki jego sukcesowi BrandSafway zostało wybrane jako preferowany wykonawca dla wszystkich przyszłych projektów tego rodzaju.

Reason form