Złóż zapytanie

Polityka prywatności

Polityka prywatności | Definicje i włączenia

Data ostatniej modyfikacji Polityki prywatności: 29 października 2019 r.

Brand Industrial Services („my”, „nasze”, „nas”) obsługuje www.brandsafway.com („Witrynę”). Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników Witryny.

Używamy Danych osobowych tylko w celu dostarczania i ulepszania Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy tutaj użyte mają takie samo znaczenie jak te użyte w naszych Warunkach korzystania z usługi, które są dostępne na stronie brandsafway.com.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

W czasie korzystania z naszej Witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane w celach kontaktowych lub identyfikacyjnych. Dane osobowe mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy numer telefonu („Dane osobowe”).

Dane dziennika

Podobnie jak wielu operatorów witryn, zbieramy informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę („Dane dziennika”). Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera („IP”), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzone strony naszej Witryny, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki.

Zgodność z prawem

Firma Brand Industrial Services ujawni Dane osobowe Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub wezwanie do sądu, lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne w celu przestrzegania prawa i uzasadnionych żądań organów ścigania lub w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Witryny.

Transakcja biznesowa

Jeśli Brand Industrial Services bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Użytkownik otrzyma powiadomienie, zanim jego Dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności.

Przekazywanie danych

Możemy przekazać Dane osobowe, które zbieramy o Użytkowniku, odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak kraj, w którym pierwotnie przekazano te informacje. Kiedy przekazujemy dane Użytkownika do odbiorców w innych krajach (np. w USA), będziemy chronić ich zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli Użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) bądź na terenie Zjednoczonego Królestwa, spełnimy wymagania prawne, które zapewnią odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych odbiorcom w krajach spoza EOG bądź Wielkiej Brytanii. W odniesieniu do przekazywania Danych osobowych do USA, firma Brand Industrial Services, Inc. oraz jej filie i podmioty stowarzyszone w USA są certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA opracowanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską w związku z transferem Danych osobowych z EOG oraz Wielkiej Brytanii do USA. Kliknij tutaj, aby zobaczyć naszą Politykę prywatności (Tarcza Prywatności UE-USA).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Danych osobowych Użytkownika, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Łącza do innych stron

Nasza Witryna może zawierać łącza do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie w takie łącze spowoduje przekierowanie na zewnętrzną witrynę. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny. Firma Brand Industrial Services nie sprawuje kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron lub usług stron trzecich i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności.

Zmiany w tej Polityce prywatności

Firma Brand Industrial Services może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy Użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności w Witrynie. Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatnośc prosimy o kontakt pod adresem data_privacy@brandsafway.com.

Reason form