Złóż zapytanie

Obwodnica Sanoka

Budowa Obwodnicy Sanoka

Zadanie

Zaprojektowanie użycia deskowań i systemów wsporczych do budowy 12 obiektów infrastrukturalnych.

Wyzwanie

Ciągłe wsparcie i doradztwo techniczne podczas trwania inwestycji, zaprojektowanie i dostarczenie deskowań, systemów wsporczych, podpór oraz systemów zabezpieczeń krawędziowych na kilkanaście obiektów infrastrukturalnych (mosty, wiadukty, przepusty).

Realizacja

Ustroje nośne części obiektów mostowych zaprojektowano z użyciem dźwigarów prefabrykowanych typu T. W konstrukcjach tego typu w pierwszym etapie betonowane są monolityczne belki na których opierają prefabrykaty typu T, tzw. poprzecznice. Deskowanie tych elementów składa się z podparcia zmontowanego w oparciu o wieże ID15new, a ich powierzchnie boczne szalowane się lekkim systemie deskowania ściennego RASTO.Podczas drugiego etapu prac, w którym uprzednio ułożone prefabrykaty zespalane są z poprzecznicą, konstrukcja podparta jest dodatkowo wysokonośnymi podporami konstrukcyjnymi (HDS), które pomimo niewielkich rozmiarów mogą przenosić do 210kN każda. Dzięki tym podporom, całość konstrukcji jest odpowiednio podparta, a występujące duże obciążenia bezpiecznie przekazane na fundament

Systemy Hünnebeck są praktycznym rozwiązaniem również podczas budowy klasycznych, monolitycznych, belkowo-płytowych obiektów mostowych, jak dwa mosty w ciągu obwodnicy Sanoka: MD-2 i MD-6. Podczas pracy nad mostem MD-2, wykorzystano m.in. stalowe formy słupowe ⌀1200 połączone z systemem deskowania ściennego MANTO, przy pomocy których wykonane zostały cztery owalne słupy, pełniące rolę podpór pośrednich. Do podparcia dwuprzęsłowgo ustroju nośnego o rozpiętości po ok. 32,0 metrów, wykorzystano wieże ID15new, które dzięki małej liczbie elementów podstawowych, umożliwiły szybkie i ekonomiczne wzniesienie rusztowania. W przypadku obiektu MD-6 wysokość rusztowania podporowego wyniosła ponad 10 metrów. Deskowanie ustroju stanowiły ramy zmontowane z belek stalowych systemu SG łączone z dźwigarami H20 w panele. Jednostki te montowane były na poziomie terenu, a następnie układane za pomocą żurawia na przygotowane podparcie z wież ID-15new. Zabezpieczenia krawędziowe wszystkich ustrojów nośnych zaprojektowano w systemie PROTECTO.

System INFRA-KIT na budowie obwodnicy Sanoka

W związku z podgórskim charakterem ukształtowania terenu, wiele obiektów obwodnicy Sanoka przebiega nad potokami i rzekami. W przypadku mostu MD-2, zespół inżynierów Hünnebeck Polska zaprojektował przejścia bramowe o rozpiętości przęseł 9 i 12 m nad rzeką Sanoczek. Przejście wykonano przy użyciu uniwersalnego systemu modułowego INFRA-KIT, składającego się z podpór wysokonośnych oraz dźwigarów stalowych. Pomimo przeznaczenia do przenoszenia dużych obciążeń na znacznych rozpiętościach, ze względu na niewielką liczbę elementów podstawowych system ten jest często wykorzystywany przy wznoszeniu mniejszych obiektów. Dzięki temu, że podpory i belki można bezpiecznie montować w gotowe jednostki na poziomie terenu, a następnie ustawiać za pomocą żurawia w miejscu docelowym system ten jest niezwykle ekonomiczny. System INFRA-KIT wykorzystano również do budowy bramki przejazdowej w obrębie wiaduktu WD-1 nad linią kolejową. Do jej budowy wykorzystano 15 metrowe belki stalowe HEB-500.

Generalnym wykonawcą budowy obwodnicy Sanoka, dla której Hünnebeck Polska Sp. z o.o. zaprojektował oraz dostarczył systemowe deskowania i podparcia oraz systemy zabezpieczeń, było konsorcjum firm Max Bögl Polska Sp. z o.o. oraz Max Bögl Stiftung & Co. KG.

 

Reason form