Vraag offerte aan

Gedragscode voor wereldwijde leveranciers

BrandSafway zet zich in voor het behoud van een bedrijfscultuur waarin omkoping, corruptie of onethisch gedrag nooit aanvaardbaar is.  In de Gedragscode voor wereldwijde leveranciers (Global Supplier Code of Conduct, GSCOC) staan onze verwachtingen voor alle leveranciers en verkopers van BrandSafway en zijn dochterondernemingen.  Over het algemeen vereist de GSCOC dat onze leveranciers ethisch handelen, zich eerlijk gedragen en alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven.  Als u een ethische situatie tegenkomt die niet in de Gedragscode wordt behandeld, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger in de toeleveringsketen. Het niet naleven van de GSCOC brengt de relatie van een leverancier met BrandSafway in gevaar, bijvoorbeeld door een mogelijke beëindiging of annulering van bestellingen of contracten. 

Als u een onethische situatie of onethisch gedrag tegenkomt of vermoedt, moedigen we u aan om de situatie of het gedrag te melden via de Ethische Hotline van BrandSafway.

Vertalingen van onze Gedragscode voor wereldwijde leveranciers zijn beschikbaar in het:

Reason form