Obtenir une offre

Droga S3 – Legnica II - Jawor II

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica II – Jawor II

Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Realizacja pierwszego z nich powierzona została konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. oraz Warbud S.A. Koszt realizacji pierwszego zadania to ponad 240 mln zł a czas na jego wykonanie wynosi 30 miesięcy. Rozpoczęcie prac żelbetowych nastąpiło w drugiej połowie 2016 roku. Dostawcą deskowań oraz rusztowań na przedmiotowym zadaniu została firma Hunnebeck Polska. W ramach umowy na obsługę zaprojektowano i dostarczono rozwiązania dla 11 obiektów mostowych.

Systemy deskowań Hünnebeck wykorzystane do betonu architektonicznego BA2

Widoczne powierzchnie obiektów mostowych zostały zaprojektowane w standardzie betonu architektonicznego BA2 – wymogu, który jest coraz częściej stosowany podczas wykonywania obiektów inżynierskich. Do tego celu doskonale sprawdziły się deskowania ścienne MANTO® oraz stalowe formy do wykonywania słupów okrągłych, które pozwoliły na uzyskanie założonych celów jakościowych powierzchni betonu przy umiarkowanych nakładach ekonomicznych na przygotowanie deskowania. Jakkolwiek czynników wpływających na ostateczną jakość betonu jest bardzo wiele, tym niemniej bez wytrzymałego i szczelnego deskowania nie uda się osiągnąć zamierzonych efektów nawet przy spełnieniu wszystkich pozostałych.

Ustroje nośne zostały w większości zaprojektowane jako konstrukcje dwuprzęsłowe, dwudźwigarowe. Do ich wykonania najekonomiczniejszym wariantem okazał się układ mieszany złożony z wież nośnych ID15 z podporami EUROPLUS®new 20-550. Dzięki odpowiedniemu sposobowi montażu stężeń udało się uzyskać niezbędną odporność na obciążenia poziome całego układu rusztowania i deskowania.

Geometrię dźwigarów głównych można było łatwo i efektywnie wykonać przy zastosowaniu systemu SG – modularnych paneli przestrzennych z belek stalowych i dźwigarów H20 ustawianych na rusztowaniu. Ich kompaktowa budowa, a jednocześnie  wystarczająca sztywność, pozwalała na montaż w poziomie terenu i obijanie sklejką paneli na rusztowaniu.

System INFRA-KIT - uniwersalny system do budowy infrastruktury

Jeden z wiaduktów został zaprojektowany na prefabrykowanych belkach T27. Wymagało to zaprojektowania podparcia tarczowego w systemie INFRA-KIT. System ten – wielokrotnie już sprawdzony i wysoko oceniany przez wykonawców – składa się z wysokonośnych podpór HDS (nośność do 200kN na pojedynczą podporę) oraz belki podwalinowej i oczepowej (HEB260). Systemowe akcesoria takie jak min. łożysko centrujące oraz podesty robocze umożliwiają bezpieczne i poprawne przenoszenie obciążeń zasadniczych jak również zapewniają niezbędne bezpieczeństwo podczas montażu belek prefabrykowanych.  W opisywanym przypadku wykonawca zdecydował się na montaż podpory tarczowej w poziomie,następnie ustawienie gotowej już tarczy w pozycji pionowej i przymocowanie jej do przyczółka/filara.

Niezbędne w tym przypadku deskowanie wspornika skrajnej belki prefabrykowanej to również rozwiązanie systemowe w Hunnebeck Polska. Dzięki zamocowaniu, już na etapie produkcji belek T, odpowiedniego zakotwienia, możliwe jest przymocowanie paneli deskowania SG do skraju belki. Co istotne – kompletny montaż można przeprowadzić w poziomie terenu i gotową belkę z zadeskowanym gzymsem ustawić na rusztowaniu.

Reason form